Kombinovaná výroba - efektivní a ekologické využití paliva
Teplárenské sdružení České republiky