Kombinovaná výroba - efektivní a ekologické využití paliva

Strategické dokumenty kombinované výroby - Česká republika

Státní energetická koncepce (SEK) schválená vládou ČR dne 10. 3. 2004

SEK definuje priority a cíle České republiky v energetickém sektoru a popisuje konkrétní realizační nástroje energetické politiky státu. Součástí je i výhled do roku 2030. Při volbě priorit, cílů a souboru nástrojů respektuje hlediska energetická, ekologická, ekonomická a sociální. V současné době probíhají práce na aktualizaci SEK.

Zpráva o výsledcích analýzy vnitrostátního potenciálu kombinované výroby elektřiny a tepla v České republice podle směrnice 2004/8/ES

Zprávu vypracovalo a v lednu 2006 zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě směrnice 2004/8/ES. Tato zpráva:

I. zpráva o pokroku v oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla v České republice podle Směrnice 2004/8/ES

Zprávu vypracovalo a v únoru 2007 zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě směrnice 2004/8/ES.
Zpráva je zpracována na základě legislativních kroků navazujících na výše uvedenou směrnici EU. Ty podle zprávy směřují k dalšímu prosazování vysokoúčinné kombinované výroby elektrické energie a tepla v České republice.

II. zpráva o pokroku v oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla v České republice podle Směrnice 2004/8/ES

Zprávu vypracovalo a v červenci 2012 zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě směrnice 2004/8/ES.
Zpráva je doplněna statistickými údaji a informuje o legislativním vymezení kombinované výroby elektřiny a tepla v České republice.
Teplárenské sdružení České republiky