Kombinovaná výroba - efektivní a ekologické využití paliva

Statistika kombinované výroby - Evropská unie

Statistiku vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla pro EU a další země zpracovává evropský statistický úřad Eurostat.

Podíl elektřiny z KVET na celkovém vyrobeném množství
nad 20 %
10 - 20 %
do 10 %
N/A
Zobrazit:  mapu      graf


Po najetí kurzorem na příslušnou členskou zemi EU se zobrazí graf zachycující strukturu paliv pro výrobu elektřiny v kombinované výrobě v dané zemi.
Podíl elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla dosáhl v roce 2015 ve 28 zemích EU průměrně 11,2 %. Situace v jednotlivých zemích se však značně lišila v rozpětí od necelých 3 % ve Francii po 40 % v Dánsku, které se pyšní nejrozvinutějším teplárenstvím v Evropě. Slovensko dokonce vykázalo přes 78% podíl, nicméně tato data jsou stále předběžná. Česká republika s 14 % uzavírala desítku zemí s nejvyšším podílem vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. Velmi odlišný je v různých zemích také palivový mix využitý v kombinované výrobě elektřiny a tepla. Zatímco Česká republika, Polsko, Slovinsko nebo Bulharsko sází především na tuhá paliva, Irsko, Španělsko, Nizozemí a Velká Británie preferují zemní plyn.
Nejvyšší podíl elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla vyrobené z obnovitelných zdrojů energie (zejména biomasy) vykazuje tradičně Švédsko přes 80%, následované Finskem a Estonskem.
Teplárenské sdružení České republiky