Kombinovaná výroba - efektivní a ekologické využití paliva

Statistika kombinované výroby - Evropská unie

Statistiku vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla pro EU a další země zpracovává evropský statistický úřad Eurostat.

Podíl elektřiny z KVET na celkovém vyrobeném množství
nad 20 %
10 - 20 %
do 10 %
N/A
Zobrazit:  mapu      graf


Po najetí kurzorem na příslušnou členskou zemi EU se zobrazí graf zachycující strukturu paliv pro výrobu elektřiny v kombinované výrobě v dané zemi.
Podíl elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla dosáhl v roce 2012 ve 28 zemích EU průměrně 11,3 %. Situace v jednotlivých zemích se však značně lišila v rozpětí od necelých 3 % ve Francii po téměř 49 % v Dánsku, které se pyšní nejrozvinutějším teplárenstvím v Evropě. Česká republika s 13,1 % uzavírala třináctku zemí s nejvyšším podílem vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. Velmi odlišný je v různých zemích také palivový mix využitý v kombinované výrobě elektřiny a tepla. Zatímco Dánsko, Česká republika, Polsko, Slovinsko nebo Bulharsko sází především na tuhá paliva, Belgie, Německo, Francie, Itálie a Velká Británie preferují zemní plyn.
Nejvyšší podíl elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla vyrobené z obnovitelných zdrojů energie (zejména biomasy) vykazuje tradičně Švédsko, přes 75 %.
Teplárenské sdružení České republiky