Kombinovaná výroba - efektivní a ekologické využití paliva

Statistika kombinované výroby - Evropská unie

Statistiku vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla pro EU a další země zpracovává evropský statistický úřad Eurostat.

Podíl elektřiny z KVET na celkovém vyrobeném množství
nad 20 %
10 - 20 %
do 10 %
N/A
Zobrazit:  mapu      graf

Po najetí kurzorem na příslušnou členskou zemi EU se zobrazí graf zachycující strukturu paliv pro výrobu elektřiny v kombinované výrobě v dané zemi.Podíl elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla dosáhl v roce 2009 ve 27 zemích EU průměrně 11,4 %. Situace v jednotlivých zemích se však značně lišila v rozpětí od 3 % v Řecku po 45 % v Dánsku, které se pyšní nejrozvinutějším teplárenstvím v Evropě. Česká republika s 13,4 % uzavírala první desítku zemí s nejvyšším podílem vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. Velmi odlišný je v různých zemích také palivový mix využitý v kombinované výrobě elektřiny a tepla. Zatímco Dánsko, Česká republika, Polsko, Estonsko, Lotyšsko, Rumunsko nebo Bulharsko sází především na tuhá paliva, Belgie, Velká Británie, Nizozemí, Španělsko a Francie preferují zemní plyn. Nejvyšší podíl elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla vyrobené z obnovitelných zdrojů energie (zejména biomasy) vykazuje tradičně Švédsko, plných 73%.
Teplárenské sdružení České republiky