Kombinovaná výroba - efektivní a ekologické využití paliva

Statistika kombinované výroby - Česká republika


Hrubá výroba elektřiny v České republice

Graf - Výroba elektřiny v ČR


Podíl elektřiny z kombinované výroby na hrubé výroba elektřiny

Podíl elektřiny z kombinované výroby na celkové výrobě elektřiny v ČR


Podíl paliv na výrobě elektřiny z kombinované výroby

Podíl paliv na výrobě elektřiny v kombinované výrobě v ČR
Teplárenské sdružení České republiky