Teplárenské sdružení České republiky

Statistika kombinované výroby - Česká republika

Graf - Výroba elektřiny v ČR


Podíl elektřiny z kombinované výroby na celkové výrobě elektřiny v ČR


Podíl paliv na výrobě elektřiny v kombinované výrobě v ČR