Kombinovaná výroba - efektivní a ekologické využití paliva

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET, kogenerace)

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET, kogenerace)

Paliva a zdroje pro kombinovanou výrobu

V kombinované výrobě elektřiny a tepla lze využít téměř všechna dostupná paliva a energetické zdroje:


Technologie pro kombinovanou výrobu

Technologie pro kombinovanou výrobu jsou značně různorodé co do použitého fyzikálního principu i velikosti zařízení. Elektrický výkon největších zařízení se počítá ve stovkách megawattů, zatímco u nejmenších (tzv. mikrokogenerace) jsou to jen desítky nebo dokonce jednotky kilowattů, což je srovnatelné s výkonem domácího vysavače. Společným jmenovatelem však stále zůstává využití tepla z výroby elektřiny, které by jinak přišlo vniveč.


Technologie kombinované výrobyObvyklý rozsah elektrických výkonů [MWe]
Protitlaká parní turbosoustrojí3 až 60
Odběrová parní turbosoustrojí25 až 200
Malé protitlaké (redukční) parní turbosoustrojí0,2 až 2,5
Samostatné plynové spalovací turbíny0,2 až 250
Paroplynové cykly5 až 450
ORC moduly0,2 až 5
Plynové motory0,02 až 4,5
Plynové mikroturbíny0,01 až 0,25
Palivové články0,005 až 2
Stirlingův motor0,001 až 0,03
Kogenerace je kombinovaná výroba tepla a elektřiny v jednom zařízení, například v kogeneračním plynovém motoru nebo protitlaké turbíně. Záchrana systémů centrálního zásobování teplem získává jasnější obrysy, Polovina bytových domů se připojila na teplárny, zájem roste, Topná sezóna byla dlouhá, ale teplá, potřeba tepla byla stejná jako u minulé, Podle předpovědi budou teplárny topit až do konce května, Senát požádal vládu, aby jednala s Evropskou komisí o teplárenství, Topná sezona ještě nekončí, teplárny přizpůsobují dodávky tepla počasí, Sokolí hnízda na komínech a jihočeská příroda v obýváku v přímém přenosu, Spotřeba tepla byla loni podprůměrná, V teplárnách se spolehlivě postarají o vaše teplo i v době koronavirové krize, Provozovatelé tepláren vloni investovali do snížení emisí 2 miliardy korun, Nový zákon musí vytvořit podmínky pro investice do využití odpadu, České domácnosti platí za teplo méně než německé, Ceny tepla pro domácnosti příští rok díky snížení sazby DPH na teplo vzrostou minimálně, Rada ERÚ hlasovala pro vyšší ceny tepla a horší ovzduší ve městech, Teplárenské sdružení České republiky vyzývá k záchraně soustav zásobování teplem, Teplárny jsou na zahájení topné sezony připravené, Teplárny letos vyměnily rekordní délku parních rozvodů, Teplárny pomohou stabilizovat elektrickou síť, Počet nových bytů připojených na teplárny se loni oproti roku 2011 více než zdvojnásobil, Teplárny končí topnou sezonu, čtvrtou nejteplejší za deset let,
Novinka v Kalkulátoru: start-up bezDodavatele, Spolkový sněm schválil ústup od uhelné energetiky do roku 2038, Španělsko odstavilo polovinu svého instalovaného výkonu v uhlených elektrárnách, Němečtí politici schválili ústup od uhelné energetiky do roku 2038, Německý Spolkový sněm schválil odklon od uhelné energetiky do roku 2038, Němečtí poslanci schválili pomoc regionům za odklon od uhlí, Výroba elektřiny z OZE v ČR loni poprvé překročila 10 TWh, celková výroba elektřiny mírně klesla, Baltem vane příznivý vítr pro polské offshore větrné elektrárny, OKD v dolech na Karvinsku kvůli viru přeruší na šest týdnů těžbu, Pro OKD je dobře, že přeruší provoz zrovna v létě, míní ekonom Bartoň, Podíl nakažených v dolech ČSM přesáhl 20 pct, přerušuje se těžba, Začíná se nová etapa teplárenství, ve středu bylo podepsáno memorandum, V jaderné elektrárně Dukovany je kvůli nemocnému s covidem v karanténě 20 lidí, BNEF: Soustavy zásobování teplem potřebují k realizaci přechodu k nulovým emisím soukromý sektor, ENERGETIKA: Nová vodíková strategie, Cena silové elektřiny i emisních povolenek je na předkrizové úrovni. Nahrává to plynu, Německo: Provozovatelé černouhelných zdrojů se dočkali vyšších kompenzací za ukončení provozu a přechod na plyn, Nové memorandum má podpořit odklon českých tepláren od uhlí, O rumunský majetek ČEZ má zájem pět uchazečů, uvádí tamní list, Startuje odchod Česka od uhlí. Prunéřov I definitivně vyhasl,
Teplárenské sdružení České republiky