Kombinovaná výroba - efektivní a ekologické využití paliva

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET, kogenerace)

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET, kogenerace)

Paliva a zdroje pro kombinovanou výrobu

V kombinované výrobě elektřiny a tepla lze využít téměř všechna dostupná paliva a energetické zdroje:


Technologie pro kombinovanou výrobu

Technologie pro kombinovanou výrobu jsou značně různorodé co do použitého fyzikálního principu i velikosti zařízení. Elektrický výkon největších zařízení se počítá ve stovkách megawattů, zatímco u nejmenších (tzv. mikrokogenerace) jsou to jen desítky nebo dokonce jednotky kilowattů, což je srovnatelné s výkonem domácího vysavače. Společným jmenovatelem však stále zůstává využití tepla z výroby elektřiny, které by jinak přišlo vniveč.


Technologie kombinované výrobyObvyklý rozsah elektrických výkonů [MWe]
Protitlaká parní turbosoustrojí3 až 60
Odběrová parní turbosoustrojí25 až 200
Malé protitlaké (redukční) parní turbosoustrojí0,2 až 2,5
Samostatné plynové spalovací turbíny0,2 až 250
Paroplynové cykly5 až 450
ORC moduly0,2 až 5
Plynové motory0,02 až 4,5
Plynové mikroturbíny0,01 až 0,25
Palivové články0,005 až 2
Stirlingův motor0,001 až 0,03
Kogenerace je kombinovaná výroba tepla a elektřiny v jednom zařízení, například v kogeneračním plynovém motoru nebo protitlaké turbíně. Spotřeba tepla byla loni podprůměrná, V teplárnách se spolehlivě postarají o vaše teplo i v době koronavirové krize, Provozovatelé tepláren vloni investovali do snížení emisí 2 miliardy korun, Nový zákon musí vytvořit podmínky pro investice do využití odpadu, České domácnosti platí za teplo méně než německé, Ceny tepla pro domácnosti příští rok díky snížení sazby DPH na teplo vzrostou minimálně, Rada ERÚ hlasovala pro vyšší ceny tepla a horší ovzduší ve městech, Teplárenské sdružení České republiky vyzývá k záchraně soustav zásobování teplem, Teplárny jsou na zahájení topné sezony připravené, Teplárny letos vyměnily rekordní délku parních rozvodů, Teplárny pomohou stabilizovat elektrickou síť, Počet nových bytů připojených na teplárny se loni oproti roku 2011 více než zdvojnásobil, Teplárny končí topnou sezonu, čtvrtou nejteplejší za deset let, Zrušení výjimky ze zdanění plynu pro domovní kotelny je správný krok, Aktualizace cenové mapy dodávaného tepla v téměř sedmi stech městech a obcích ČR, Účastníci Dnů teplárenství apelují na vládu, aby plnila své závazky v energetice, Dalších pět křišťálových komínů našlo nové majitele, celkem jich je už 60, Pět křišťálových komínů za projekty roku čeká na nové majitele, Spotřeba tepla kvůli počasí vloni výrazně klesla, Teplárenské sdružení ČR odmítá zrušení moratoria na zvyšování úhrad z vydobytých nerostů,
Pět členských států EU doposud neodevzdalo národní klimaticko-energetické plány Komisi, Požár u černobylské elektrárny se podařilo uhasit, porost se rozhořel na jiném místě, Ceny elektřiny a plynu pro domácnosti pravděpodobně klesat nebudou, Spotřeba tepla byla loni podprůměrná. Podobně jako v roce 2018, Spotřeba tepla byla loni podprůměrná, zima jako minulá, Platts: Vodík se nyní v Japonsku vyrábí za 49 EUR/MWh, v Nizozemsku za polovinu, Francouzské aukce OZE: 1,7 GW úspešných projektů a odložené termíny kvůli koronaviru, Výrobci biopaliv se přeorientovali na výrobu lihu pro dezinfekce. Dvě firmy saturují téměř celý trh, Braňme se Green Dealu se stejnou vervou jako koronaviru. EU rozklíží víc než migrační kvóty, ICIS: Emise CO2 v systému EU ETS klesnou v roce 2020 kvůli koronaviru o 24 %, O odklad záloh kvůli koronaviru už požádalo přes 2500 lidí, uvedl ČEZ, Střípky z historie - jak viděl Purkyně využití alternativních biopaliv, Spojené království zavřelo dvě z posledních šesti uhelných elektráren, Aukce pro větrné elektrárny v Německu se opět nazaplnila, solárních projektů byl dostatek, Slovensko zrušilo kvůli koronaviru historicky první aukci na podporu pro OZE, Biomasa je lídrem evropské energetické transformace, BNEF: „Čistý“ vodík by mohl snížit globální emise skleníkových plynů o 34 %, Dukovany prodlouží odstávku 3. bloku do května, Evropská rada souhlasí s podporou projektů v oblasti klimatu v době po koronaviru, Cena energií bude podle analytiků klesat za čas a postupně,
Teplárenské sdružení České republiky