Kombinovaná výroba - efektivní a ekologické využití paliva

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET, kogenerace)

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET, kogenerace)

Paliva a zdroje pro kombinovanou výrobu

V kombinované výrobě elektřiny a tepla lze využít téměř všechna dostupná paliva a energetické zdroje:


Technologie pro kombinovanou výrobu

Technologie pro kombinovanou výrobu jsou značně různorodé co do použitého fyzikálního principu i velikosti zařízení. Elektrický výkon největších zařízení se počítá ve stovkách megawattů, zatímco u nejmenších (tzv. mikrokogenerace) jsou to jen desítky nebo dokonce jednotky kilowattů, což je srovnatelné s výkonem domácího vysavače. Společným jmenovatelem však stále zůstává využití tepla z výroby elektřiny, které by jinak přišlo vniveč.


Technologie kombinované výrobyObvyklý rozsah elektrických výkonů [MWe]
Protitlaká parní turbosoustrojí3 až 60
Odběrová parní turbosoustrojí25 až 200
Malé protitlaké (redukční) parní turbosoustrojí0,2 až 2,5
Samostatné plynové spalovací turbíny0,2 až 250
Paroplynové cykly5 až 450
ORC moduly0,2 až 5
Plynové motory0,02 až 4,5
Plynové mikroturbíny0,01 až 0,25
Palivové články0,005 až 2
Stirlingův motor0,001 až 0,03
Kogenerace je kombinovaná výroba tepla a elektřiny v jednom zařízení, například v kogeneračním plynovém motoru nebo protitlaké turbíně. Nové efektivní horkovody rozvádí teplo v dalších městech, Pět křišťálových komínů pro nejlepší teplárenské projekty roku 2019, Teplárenské sdružení ČR vítá změnu postoje Energetického regulačního úřadu, Záchrana systémů centrálního zásobování teplem získává jasnější obrysy, Polovina bytových domů se připojila na teplárny, zájem roste, Topná sezóna byla dlouhá, ale teplá, potřeba tepla byla stejná jako u minulé, Podle předpovědi budou teplárny topit až do konce května, Senát požádal vládu, aby jednala s Evropskou komisí o teplárenství, Topná sezona ještě nekončí, teplárny přizpůsobují dodávky tepla počasí, Sokolí hnízda na komínech a jihočeská příroda v obýváku v přímém přenosu, Spotřeba tepla byla loni podprůměrná, V teplárnách se spolehlivě postarají o vaše teplo i v době koronavirové krize, Provozovatelé tepláren vloni investovali do snížení emisí 2 miliardy korun, Nový zákon musí vytvořit podmínky pro investice do využití odpadu, České domácnosti platí za teplo méně než německé, Ceny tepla pro domácnosti příští rok díky snížení sazby DPH na teplo vzrostou minimálně, Rada ERÚ hlasovala pro vyšší ceny tepla a horší ovzduší ve městech, Teplárenské sdružení České republiky vyzývá k záchraně soustav zásobování teplem, Teplárny jsou na zahájení topné sezony připravené, Teplárny letos vyměnily rekordní délku parních rozvodů,
Účinnější solární články: Inovace, na níž se podíleli i Češi, Pravidla pro vzájemné zúčtování zamýšlené výměny energie dle čl. 50 odst. 1, Metodika klasifikace nabídek regulační energie dle čl. 29 odst. 3, Polsko aktualizovalo svou dlouhodobou energetickou politiku, připravuje se na odklon od uhlí, Co dělat právě nyní v české energetice? - díl druhý, Elektrárna Opatovice žádá o výjimky z emisí oxidů dusíku a rtuti, ČEZ začíná hledat zájemce o svých pět polských firem, ČEZ hledá o svých pět polských firem, Pandemie způsobuje obrat energetiky k obnovitelným zdrojům, Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně vyrábí 40 % elektřiny v Olomouckém kraji, Poptávka po ropě dosáhla vrcholu loni. Teď půjde strmě dolů, tvrdí analýza, Bytová družstva se chystají na implementaci směrnice o energetické účinnosti, Nemám nic proti ekologickým ambicím. Ale Česko musí být energeticky soběstačné, říká Havlíček, O konci uhlí by měli rozhodnout investoři, ne stát, zaznělo na akci deníku E15, Co dělat právě nyní v české energetice? - díl první, Solární a větrné elektrárny tvořily v roce 2019 dvě třetiny nového instalovaného výkonu, Hlavní energetické společnosti brzdí přechod na čistou energii, V prvním pololetí přibylo v ČR 23 MW solárních elektráren, Francie nastiňuje svou vodíkovou strategii, do roku 2030 chce 6,5 GW elektrolyzérů, V pololetí přibyl výkon solárních zdrojů jako loni za celý rok,
Teplárenské sdružení České republiky