Kombinovaná výroba - efektivní a ekologické využití paliva

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET, kogenerace)

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET, kogenerace)

Paliva a zdroje pro kombinovanou výrobu

V kombinované výrobě elektřiny a tepla lze využít téměř všechna dostupná paliva a energetické zdroje:


Technologie pro kombinovanou výrobu

Technologie pro kombinovanou výrobu jsou značně různorodé co do použitého fyzikálního principu i velikosti zařízení. Elektrický výkon největších zařízení se počítá ve stovkách megawattů, zatímco u nejmenších (tzv. mikrokogenerace) jsou to jen desítky nebo dokonce jednotky kilowattů, což je srovnatelné s výkonem domácího vysavače. Společným jmenovatelem však stále zůstává využití tepla z výroby elektřiny, které by jinak přišlo vniveč.


Technologie kombinované výrobyObvyklý rozsah elektrických výkonů [MWe]
Protitlaká parní turbosoustrojí3 až 60
Odběrová parní turbosoustrojí25 až 200
Malé protitlaké (redukční) parní turbosoustrojí0,2 až 2,5
Samostatné plynové spalovací turbíny0,2 až 250
Paroplynové cykly5 až 450
ORC moduly0,2 až 5
Plynové motory0,02 až 4,5
Plynové mikroturbíny0,01 až 0,25
Palivové články0,005 až 2
Stirlingův motor0,001 až 0,03
Kogenerace je kombinovaná výroba tepla a elektřiny v jednom zařízení, například v kogeneračním plynovém motoru nebo protitlaké turbíně. Spotřeba tepla vloni mírně stoupla, přeplatky ale opět budou!, Výzva TSČR vládě a ERÚ - dokončení procesu k vypsání chybějící podpory, HK ČR, SP ČR, TS ČR: Sitace v energetice je bezprecedentní, alarmující a neudržitelná, Zastavení podpory KVET a OZE by poškodilo spotřebitele tepla i důvěru investorů, Ceny tepla budou v příštím roce většinou stagnovat, Teplárenské sdružení ČR vítá uvolnění zásob uhlí na lomu Bílina, Spalovna v Brně reaguje na dezinformace v tisku ohledně emisí dioxinů, S masivním využitím tuhých alternativních paliv před rokem 2020 nelze počítat, Topná sezona začíná, chladné počasí teplárny nezaskočilo, Teplárny pokračují v modernizaci rozvodů tepla,
Teplárenské sdružení České republiky