Kombinovaná výroba - efektivní a ekologické využití paliva

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET, kogenerace)

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET, kogenerace)

Paliva a zdroje pro kombinovanou výrobu

V kombinované výrobě elektřiny a tepla lze využít téměř všechna dostupná paliva a energetické zdroje:


Technologie pro kombinovanou výrobu

Technologie pro kombinovanou výrobu jsou značně různorodé co do použitého fyzikálního principu i velikosti zařízení. Elektrický výkon největších zařízení se počítá ve stovkách megawattů, zatímco u nejmenších (tzv. mikrokogenerace) jsou to jen desítky nebo dokonce jednotky kilowattů, což je srovnatelné s výkonem domácího vysavače. Společným jmenovatelem však stále zůstává využití tepla z výroby elektřiny, které by jinak přišlo vniveč.


Technologie kombinované výrobyObvyklý rozsah elektrických výkonů [MWe]
Protitlaká parní turbosoustrojí3 až 60
Odběrová parní turbosoustrojí25 až 200
Malé protitlaké (redukční) parní turbosoustrojí0,2 až 2,5
Samostatné plynové spalovací turbíny0,2 až 250
Paroplynové cykly5 až 450
ORC moduly0,2 až 5
Plynové motory0,02 až 4,5
Plynové mikroturbíny0,01 až 0,25
Palivové články0,005 až 2
Stirlingův motor0,001 až 0,03
Kogenerace je kombinovaná výroba tepla a elektřiny v jednom zařízení, například v kogeneračním plynovém motoru nebo protitlaké turbíně. Uhlí za limity by mělo být efektivně využito v teplárnách, Dny teplárenství a energetiky 2015 se blíží, Ceny tepla pro příští rok porostou jen mírně, Senát odmítl závazné cíle EU pro obnovitelné zdroje energie a energetickou účinnost, Výrobci minerální izolace opět „bodovali“ v žebříčku největších znečišťovatelů, Topná sezona začíná. Letos o týden později než loni, Teplárny modernizují rozvody tepla, Nový cíl energetické účinnosti provětrá Evropanům peněženky, Komíny tepláren zachraňují populaci ohroženého sokola stěhovavého, Zemřel nestor českého teplárenství Dr. Ing. Josef Vlach, DrSc.,
Teplárenské sdružení České republiky