Kombinovaná výroba - efektivní a ekologické využití paliva

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET, kogenerace)

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET, kogenerace)

Paliva a zdroje pro kombinovanou výrobu

V kombinované výrobě elektřiny a tepla lze využít téměř všechna dostupná paliva a energetické zdroje:


Technologie pro kombinovanou výrobu

Technologie pro kombinovanou výrobu jsou značně různorodé co do použitého fyzikálního principu i velikosti zařízení. Elektrický výkon největších zařízení se počítá ve stovkách megawattů, zatímco u nejmenších (tzv. mikrokogenerace) jsou to jen desítky nebo dokonce jednotky kilowattů, což je srovnatelné s výkonem domácího vysavače. Společným jmenovatelem však stále zůstává využití tepla z výroby elektřiny, které by jinak přišlo vniveč.


Technologie kombinované výrobyObvyklý rozsah elektrických výkonů [MWe]
Protitlaká parní turbosoustrojí3 až 60
Odběrová parní turbosoustrojí25 až 200
Malé protitlaké (redukční) parní turbosoustrojí0,2 až 2,5
Samostatné plynové spalovací turbíny0,2 až 250
Paroplynové cykly5 až 450
ORC moduly0,2 až 5
Plynové motory0,02 až 4,5
Plynové mikroturbíny0,01 až 0,25
Palivové články0,005 až 2
Stirlingův motor0,001 až 0,03
Kogenerace je kombinovaná výroba tepla a elektřiny v jednom zařízení, například v kogeneračním plynovém motoru nebo protitlaké turbíně. Teplárny pokračují v modernizaci rozvodů tepla, Komíny tepláren pomáhají při záchraně sokola stěhovavého, Korekci limitů na lomu Bílina musí doplnit další kroky, Prognóza trhu s hnědým uhlím se míjí s realitou, TSČR podpořilo výzvu vládě k revizi opatření nutných pro plnění cílů energetické účinnosti, Nová energetická koncepce by neměla zůstat jen na papíře, Česko zůstává skládkovací velmocí, Europoslanci potěšili Gazprom, Dny teplárenství a energetiky – české teplárenství v energetické unii, Křišťálové komíny letos putují do Ostrova nad Ohří, Ostravy, Kopřivnice a Teplic,
Teplárenské sdružení České republiky